onsdag 1 juni 2016

TABELLER ???

Nu har olika förbund börjat fundera över hur de skall få fler utövare till sin idrott och få dessa att fortsätta med sitt idrottande ända upp till seniornivå. Det är bra att de tar den här frågan på allvar och förstår att det är bredden som skapar elit.

Många förslag är bra och nödvändiga, men löser det problemet ? Nu tror alla att om vi slopar tabeller för de yngre är det frid och fröjd. Är det fritt fram och toppa när tabeller finns ?

Jag har ingenting emot att tabeller försvinner och andra förslag kommer upp till diskussion, men det känns som att man ändå missar målet. Det måste bero på någonting att förbunden måste gå in och stifta regler.

VAD ÄR STORA PROBLEMET ?
Det finns för många outbildade ungdomstränare som tror att de skall göra karriär på barnens bekostnad. De har inte fattad att det är utbildning det handlar om och att det är skillnad på ungdomsidrott och elitidrott. Klubbarna måste ta ett större ansvar och se till att det är rätt ledare på ungdomslagen. Plocka bort tränare som inte fattar att barn utvecklas olika och tror att framgång på ungdomssidan är likhetstecken med bra seniorspelare.

KRAVEN PÅ UNGDOMSTRÄNARE MÅSTE VARA MYCKET STÖRRE !!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar